Biến trình duyệt web bất kỳ thành notepad

Dùng thử

Lượt xem: 399

Ngày đăng: 14/07/2021 13:31:17

Bạn có thể biến trình duyệt web thành công cụ soạn thảo như Notepad để dán các ghi chú của mình vào đó nhé!

Copy đoạn Mã code bên dưới và dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt bấm Enter là xong

[su_quote]data:text/html, <html contenteditable>[/su_quote]

1

Test