Quảng cáo!
Trong bài viết này Hậu It sẽ hướng dẫn các bạn cách để chèn một bảng tính Excel vào trong trang văn bản Word và vẫn có thể sửa chữa được trực tiếp trên Word....
Lượt thích: 0
Lượt xem : 63
Bình luận : 0
Khi tạo mới một tập tin Excel nó sẽ tạo cho bạn một bảng trống để bắt đầu làm việc, đây là tên gọi khác của tệp Excel của bạn....
Lượt thích: 0
Lượt xem : 52
Bình luận : 0
Khi làm việc với Excel thanh menu rất cần thiết với chúng ta nếu nắm được vị trí của của các nhóm công cụ, nút chức năng thì bạn có thể điều khiển bảng tính theo ý của mình rất dễ dàng. ...
Lượt thích: 0
Lượt xem : 57
Bình luận : 0
1 2