Excel căn bản 2: làm quen với Workbook

Dùng thử

Lượt xem: 219

Ngày đăng: 16/06/2021 14:52:53

Khi tạo mới một tập tin Excel nó sẽ tạo cho bạn một bảng trống để bắt đầu làm việc, đây là tên gọi khác của tệp Excel của bạn.

Mở một Workbook đã tạo trước đó

  1. Bấm vào Tab File \ chọn Open
  2. Tại đây bạn sẽ thấy một danh sách những tập tin đã mở trước đó, giúp bạn nhanh chóng mở chúng tại đây.

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/recent-excel-file.png”]

Nếu không thấy tập tin cần mở trong danh sách thì bấm vào nút Browse để tìm đến tập tin đó.

Đóng WorkBook

Đế đóng Workbook (file Excel) đang mở bạn bấm vào nút Close có dấu X màu đỏ ở trên cùng bên phải

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/close-excel.jpg”]

Tạo Workbook mới

  1. Vào Tab File \ New
  2. Chọn Blank Workbook (hoặc chọn mẫu có sẵn)

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/new-workbook-excel.png”]

Lưu Workbook

  1. Vào Tab File \ Save
0

Test