Excel căn bản 1 : làm quen vị trí các cụm chức năng trên thanh menu

Dùng thử

Lượt xem: 199

Ngày đăng: 16/06/2021 14:18:25

Khi làm việc với Excel thanh menu rất cần thiết với chúng ta nếu nắm được vị trí của của các nhóm công cụ, nút chức năng thì bạn có thể điều khiển bảng tính theo ý của mình rất dễ dàng.

TAB

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/tab-excel.png”]

Trên cùng của bảng tính là các Tab : Home, Insert , Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Help. Tab Home chứa các lênh mà chúng ta thường xuyên sử dụng.

NHÓM (Groups)

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/nhom-excel.png”]

Mỗi tab chứa các nhóm lệnh có liên quan tới nhau, ví dụ trong nhóm Formulas chứa các lệnh liên quan đến công thức trong bảng tính.

THỰC HÀNH

Bây giờ bạn hãy vào tab Insert để tạo một bảng (Table):
Đưa chuột vào một vị trí bất kỳ trong bảng tính của chúng ta sau đó vva2oTab Insert \ Table

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/insert-table-excel.png”]

Excel sẽ tự động chọn dữ liệu cho bạn, kiểm tra xem Excel đã chọn đúng bảng dữ liệu chưa và bấm OK

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/insert-table-excel-2.png”]

Lúc này Excel sẽ định dạng cho bảng tính của bạn, giúp bạn dễ dàng sắp xếp và lọc dữ liệu về sau

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/insert-table-excel-3.png”]

ẨN HIỆN THANH CÔNG CỤ

Khi cần không gian rộng hơn để dễ theo dõi bảng tính bạn có thể ẩn thanh công cụ đi bằng cách bấm vào nút mũi tên để ẩn nó đi.

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbon-excel.png”]

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbon-excel-2.png”]

Để hiển thị lại bạn bấm vào Tab Home hoặc tab bất kỳ, tại vị trí góc phải bấm vào biểu tượng hình cây Ghim.

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/ribbon-excel-3.png”]

0

Test