Giới thiệu về Excel căn bản

Dùng thử

Lượt xem: 116

Ngày đăng: 16/06/2021 13:42:33

Chào mừng bạn đến chuyên mục Excel căn bản, trong phần này các bạn sẽ được giới thiệu các chuyên mục sau:
1. Làm quen với thanh Menu
2. Workbook : làm quen về Workbook
3. WorkSheets : làm quen với WorkSheets
4. Định dạng ô trong Excel
5. Tìm hiểu chức năng tìm kiếm và thay thế trong Excel
6. Các mẫu giao diện trong Excel: tạo bảng tính với thư viện mẫu
7. Xác nhận dữ liệu (Data Validation)
8. Phím tắt trong Excel : giúp thao tác nhanh hơn khi làm việc
9. Cách in ấn trong Excel
10. Chia sẻ: tìm hiểu cách chia sẻ dữ liệu với các chương trình khác như Word
11. Bảo mật: cách bảo vệ tập tin Excel

0

Test