Hướng dẫn cài đặt Teamviewer trong im lặng

Hướng dẫn cài đặt Teamviewer trong im lặng

Teamviewer là một phần mềm cho phép bạn điều khiển máy tính từ xa, chia sẻ màn hình máy tính với nhau, họp trực tuyến, hội nghị trên web và truyền tập tin giữa các máy tính. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài Teamviewer trong im lặng (silent installation) bằng dòng lệnh command line.

Thông thường để cài đặt Teamviewer hay chương trình nào đó ta sẽ sử dụng chuột vào bấm vào các nút trên trình cài đặt và bắt buộc phải có người bấm vào các nút đó cho tới khi hoàn thành việc cài đặt. Với việc cài đặt trong im lặng này sẽ cài đặt ứng dụng tự động mà không cần phải tương tác gì và nó cũng không hiển thị giao diện trong quá trình cài đặt mà mọi thứ diễn ra trong im lặng cho tới khi hoàn thành việc cài đặt.

Các bước tiến hành:
1. Tải phần mềm teamviewer về máy: Download
2. Tạo thư mục trong ổ đĩa (c:\software)
3. Mở chương trình cmd với quyền Admin : vào start menu gõ cmd và bấm chuột phải chọn Run as Administrator
Trong cửa sổ cmd di chuyển tới thư mục c:\download bằng cách gõ cd c:\ rồi Enter

Tiếp theo gõ vào dòng lệnh : TeamViewer_Setup.exe /S rồi Enter
Lúc này quá trình cài đặt teamviewer bắt đầu diễn ra, một lúc sau bạn sẽ thấy biểu tượng Teamviewer ngoài Desktop và các thư mục trong Program Files (x86)...

Thay đổi đường dẫn cài đặt
Nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn cài đặt qua thư mục khác thì truyền thêm tham số phía sau. Ví dụ muốn cài đặt qua thư mục c:\teamviewer

TeamViewer_Setup.exe /S /D=C:\TeamViewer

Tắt tính năng tự động update Teamviewer bản 32bit.
Mở cmd với quyền Admin và lần lượt gõ các dòng lệnh sau:

REG ADD "HKLM\SOFTWARE\TeamViewer" /v AutoUpdateMode /t REG_DWORD /d 3 /f
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\TeamViewer" /v UpdateCheckInterval /t REG_DWORD /d 2 /f
cmd /c "net stop "TeamViewer" && net start "TeamViewer""

Tắt tính năng tự động update Teamviewer bản 64bit.
Mở cmd với quyền Admin và lần lượt gõ các dòng lệnh sau:

REG ADD "HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\TeamViewer" /v AutoUpdateMode /t REG_DWORD /d 3 /f
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\TeamViewer" /v UpdateCheckInterval /t REG_DWORD /d 2 /f
cmd /c "net stop "TeamViewer" && net start "TeamViewer""

Cách gỡ phần mềm Teamviewer tự động trong im lặng.
Mở cmd với quyền Admin và gõ câu lệnh dưới:

Đối với bản 32bit

"%ProgramFiles%\TeamViewer\uninstall.exe" /S

Đối với bản 64bit

"%ProgramFiles(x86)%\TeamViewer\uninstall.exe" /S

Thích bài viết
Chia sẻ lên facebook
Chia sẻ lên Twitter
Chia sẻ lên Pinterest
Chia sẻ qua Whatapp
Chia sẻ lên đám mây Google
In bài viết này
Sao chép
Sao chép đường dẫn
Sao chép bài viết thuần
Sao chép hình đại diện
Bài viết cùng chủ đề
Viết bình luận (0)