Cách đưa biểu tượng My Document, Windows Explorer... vào Start menu Windows 11

Dùng thử

Lượt xem: 306

Ngày đăng: 03/07/2021 11:05:18

Bạn thường xuyên truy cập vào các thư mục như My Document, Download, My Music hoặc Windows Explorer thì trên Windows 11 bạn có thể đưa Shortcut những thư mục này vào nút Start Menu trên dễ dàng như sau:

Tại nút Start menu \ bấm vào Settings

[lightbox thumb = “https://dinhhau.com/wp-content/uploads/postbai/37202126-picture_37202126416.png”]

Sau đó bấm vào Personalization \ Start

[lightbox thumb = “https://dinhhau.com/wp-content/uploads/postbai/37202153-picture_37202153300.png”]

Trong mục Start bạn bấm vào mục “Choose which folders appear on Start

[lightbox thumb = “https://dinhhau.com/wp-content/uploads/postbai/37202136-picture_37202136691.png”]

Trong này bạn có thể lựa chọn những thư mục bạn muốn xuất hiện ngay trong nút Start menu bằng cách bấm vào nút On là xong.

[lightbox thumb = “https://dinhhau.com/wp-content/uploads/postbai/37202135-picture_37202135840.png”]

Và kết quả nó sẽ xuất hiện như thế này đây

[lightbox thumb = “https://dinhhau.com/wp-content/uploads/postbai/3720217-picture_3720217689.png”]

Hy vọng bài viết này thú vị và giúp ích cho bạn!

0

Test