Cách dọn dẹp rác trên Windows 11 khi ổ đĩa bị đầy

Trong quá trình sử dụng máy tính thì các phần mềm sẽ phát sinh ra các thư mục tạm thời (temp), một số phần mềm có cơ chế tự động xoá file tạm sau khi đóng phần mềm nhưng một số thì không. File rác...