Cách thay đổi ứng dụng Terminal mặc định trong Windows 10

Cách thay đổi ứng dụng Terminal mặc định trong Windows 10

Bắt đầu với Windows 10 build 21390, bây giờ, bạn có thể chọn Windows Console Host (mặc định) hoặc Windows Terminal Preview v1.9.1445.0 trở lên làm ứng dụng Terminal mặc định (trình giả lập).

Điều này có nghĩa là bất kỳ ứng dụng dòng lệnh nào (ví dụ: PowerShell, Command Prompt, v.v...) sẽ khởi chạy bên trong trình giả lập Terminal đã chọn của bạn theo mặc định.

Nếu bạn chọn Windows Terminal Preview, thì khi bạn mở bất kỳ ứng dụng dòng lệnh nào (ví dụ: PowerShell, Command Prompt, WSL, v.v...), nó sẽ mở bên trong Windows Terminal Preview theo mặc định.

Nếu bạn chọn Windows Console Host, thì khi bạn mở bất kỳ ứng dụng dòng lệnh nào (ví dụ: PowerShell, Command Prompt, WSL, v.v...), ứng dụng đó sẽ mở trong cửa sổ bảng điều khiển PowerShell, Command Prompt, WSL, v.v...

Thích bài viết
Chia sẻ lên facebook
Chia sẻ lên Twitter
Chia sẻ lên Pinterest
Chia sẻ qua Whatapp
Chia sẻ lên đám mây Google
In bài viết này
Sao chép
Sao chép đường dẫn
Sao chép bài viết thuần
Sao chép hình đại diện
Tags:
Bài viết cùng chủ đề
Viết bình luận (0)