Cách thay đổi ứng dụng Terminal mặc định trong Windows 10

Dùng thử

Lượt xem: 112

Ngày đăng: 06/06/2021 04:39:33

Bắt đầu với Windows 10 build 21390, bây giờ, bạn có thể chọn Windows Console Host (mặc định) hoặc Windows Terminal Preview v1.9.1445.0 trở lên làm ứng dụng Terminal mặc định (trình giả lập).

Điều này có nghĩa là bất kỳ ứng dụng dòng lệnh nào (ví dụ: PowerShell, Command Prompt, v.v…) sẽ khởi chạy bên trong trình giả lập Terminal đã chọn của bạn theo mặc định.

Nếu bạn chọn Windows Terminal Preview, thì khi bạn mở bất kỳ ứng dụng dòng lệnh nào (ví dụ: PowerShell, Command Prompt, WSL, v.v…), nó sẽ mở bên trong Windows Terminal Preview theo mặc định.

Nếu bạn chọn Windows Console Host, thì khi bạn mở bất kỳ ứng dụng dòng lệnh nào (ví dụ: PowerShell, Command Prompt, WSL, v.v…), ứng dụng đó sẽ mở trong cửa sổ bảng điều khiển PowerShell, Command Prompt, WSL, v.v…

0

Test