Quảng cáo!
Sau khi cài đặt Windows thì máy tính của bạn chỉ có những font chữ mặc định và việc cài đặt thêm font chữ là điều cần thiết, điều này cực kỳ đơn giản và thực hiện nhanh chóng....
Lượt thích: 0
Lượt xem : 29
Bình luận : 0
Bạn đang có văn bản được soạn thảo bằng font VNI toàn bộ nội dung bên trong là tiếng Việt và khi bạn gửi cho người khác có thể dẫn đến tình trạng font chữ bị lỗi không đọc được do máy tính đó không được cài đặt font chữ VN...
Lượt thích: 0
Lượt xem : 212
Bình luận : 0
1 5 6 7