Cách mở video trực tiếp bằng trình duyệt web

Dùng thử

Lượt xem: 453

Ngày đăng: 16/07/2021 08:07:37

Khi bạn làm việc tại văn phòng, bạn muốn xem video trên máy mà không muốn người khác “dòm ngó” tới bạn. Thì bạn có thể mở video bằng trình duyệt web. Với cách này bạn có thể mở video, nhạc hoặc file pdf mà không cần sử dụng đến phần mềm thứ 3.

Mở video bằng trình duyệt web:

Bạn tìm đến tập tin video hoặc tập tin nhạc, bấm và giữ chuột kéo thả vào trình duyệt web. Bạn đã có thể xem nó ngay lập tức.

Mời bạn xem video:

0

Test