Cách cài Tiếng Việt trên Windows 11

Dùng thử

Lượt xem: 460

Ngày đăng: 02/07/2021 10:40:25

Trong bài viết này Hậu IT sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác để thay đổi hiển thị trên Windows 11.

Tuy nhiên khi đổi qua tiếng Việt nó sẽ không chuyển toàn bộ vì có một số từ chuyên ngành nên không thay đổi được.

1. Bấm vào biểu tượng ngôn ngữ ở góc phải màn hình chọn Language Preferences

[lightbox thumb = “https://dinhhau.com/wp-content/uploads/postbai/27202130-picture_27202130114.png”]

2. Bấm vào nút Add a language

[lightbox thumb = “https://dinhhau.com/wp-content/uploads/postbai/27202136-picture_27202136252.png”]

Tìm ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc ngôn ngữ bạn muốn và bấm Net
[lightbox thumb = “https://dinhhau.com/wp-content/uploads/postbai/27202155-picture_27202155476.png”]

Tại cửa sổ tiếp theo đánh dấu vào mục “Set as my Windows display language” để chọn làm mặc định \ bấm Install

[lightbox thumb = “https://dinhhau.com/wp-content/uploads/postbai/27202141-picture_27202141886.png”]

Đợi cho quá trình cài đặt xong và đăng xuất tài khoản là xong.

0

Test