Hướng dẫn đặt mật khẩu file Word

Dùng thử

Lượt xem: 292

Ngày đăng: 14/06/2021 15:24:09

Trong bài viết này Hậu IT hướng dẫn bạn cách đặt mật khẩu cho tập tin văn bản của mình để bảo vệ nội dung bên trong tránh người khác dòm ngó hoặc sao chép nội dung của bạn.

Trong bài này mình sử dụng Microsoft Office 2016, với cách này bạn có thể áp dụng cho Word phiên bản 2007, 2010, 2013, 2016 và cả Word 2019 luôn nhé! Bây giờ chúng ta tiến hành việc đặt mật khẩu, bạn mở tập tin Word mà bạn đã soạn thảo hoặc văn bản bạn đang soạn thảo vào Menu File \ chọn Save As…

Các bạn phải chọn Save As đối với các tập tin bạn đã tạo ra trước đó nhé vì khi bạn vào File \ Save thì sẽ không thấy tuỳ chọn mật khẩu.

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/save-as-word.jpg”]

Hộp thoại Save as xuất hiện bạn bấm vào Tools \ General Options trong hộp thoại này có hai tuỳ chọn mật khẩu bạn có thể đặt cả hai mật khẩu cho một tập tin.

Password to open : mật khẩu khi mở tập tin . Người khác muốn xem được nội dung bên trong phải nhập mật khẩu.
Password to modify : mật khẩu sửa chữa. Người khác có thể xem được nội dung bên trong nhưng không sửa được.

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/General-options-word.jpg”]

Bạn có thể đặt mật khẩu cho cả hai, và hai mật khẩu này có thể đặt khác nhau. Nếu bạn chỉ muốn đặt mật khẩu khi mở thì chỉ nhập mục Password to open \ sau đó bấm OK và nhập lại mật khẩu lần nữa.

[lightbox thumb=”http://dinhhau.com/wp-content/uploads/2021/06/General-options-word-2.jpg”]

Như vậy là bạn đã đặt xong mật khẩu cho tập tin Word của mình rồi đấy.

Chúc bạn thành công!

0

Test