Cách dùng SkyTransfer chia sẻ file miễn phí

Dùng thử

Lượt xem: 74

Ngày đăng: 06/06/2021 04:39:33

Dịch vụ chia sẻ file SkyTransfer sẽ hỗ trợ bạn lưu trữ file chung với ai đó trong vòng 3 tháng để cùng sử dụng, bên cạnh chia sẻ file chung thông qua dịch vụ lưu trữ Google Drive. Khi sử dụng dịch vụ SkyTransfer cũng cho phép bạn chia sẻ file miễn phí tới người khác với cách thức chia sẻ đơn giản. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn dùng dịch vụ lưu trữ SkyTransfer.

0

Test