Quảng cáo!
Lượt thích: 0
Lượt xem : 89
Bình luận : 0
Microphone là thiết bị cần thiết dùng để nói chuyện, chơi game, học tập trên máy tính. Tuy nhiên nếu bạn có nhiều hơn một thiết bị Microphone thì bạn cần chọn đúng micro thì nó mới có thể sử dụng được. Khi sử dụng Windows 11 việc c...
Lượt thích: 0
Lượt xem : 286
Bình luận : 1
Xoá nền không cần photoshop
Lượt thích: 1
Lượt xem : 74
Bình luận : 0
1 2 3 4 23