Dùng điện thoại điều khiển máy tính bằng Remote Desktop

Dùng thử

Lượt xem: 253

Ngày đăng: 10/06/2021 06:48:21

Trước đây bạn muốn điều khiển màn hình máy tính trong mạng nội bộ thì phải sử dụng máy tính bàn hoặc laptop mới có thể kết nối được. Nay công nghệ hiện đại, đặc biệt là Windows 10 bạn có thể sử dụng điện thoại để kết nối vào máy tính điều khiển máy tính như đang ngồi trực tiếp trên màn hình máy tính.

Điều này quá tuyệt vời, mời các bạn xem cách cài đặt để điện thoại có thể điều khiển màn hình máy tính thông qua phần mềm Remote Desktop của Microsoft nhé!

0

Test