Windows 10

Cách kết nối OneDrive trên Windows 10

Onedrive là dịch vũ lưu trữ đám mây miễn phí của Microsoft, khi sử dụng Windows 10 mà không kết nối tài khoản Onedrive thì thật là uổng phí. Khi kết nối Onedrive vào Windows, bạn có thể lưu các tập tin, hình ảnh quan trọng của bạn vào thư mục đám mây này và bạn có thế lấy được tập tin này bất kỳ đâu hoặc thiết bị nào có thể kết nối Internet và bạn cũng có thể đồng bộ hình ảnh chụp trên điện thoại thông qua OneDrive.

Dùng điện thoại điều khiển máy tính bằng Remote Desktop

Trước đây bạn muốn điều khiển màn hình máy tính trong mạng nội bộ thì phải sử dụng máy tính bàn hoặc laptop mới có thể kết nối được. Nay công nghệ hiện đại, đặc biệt là Windows 10 bạn có thể sử dụng điện thoại để kết nối vào máy tính điều khiển máy tính như đang ngồi trực tiếp trên màn hình máy tính.