Quảng cáo!
Trong bài viết này Hậu sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn video từ website Youtube.com vào trong bài viết của Microsoft Word 2019 (bộ Office 365)....
Lượt thích: 0
Lượt xem : 161
Bình luận : 0
Trong bài viết này Hậu It sẽ hướng dẫn các bạn cách để chèn một bảng tính Excel vào trong trang văn bản Word và vẫn có thể sửa chữa được trực tiếp trên Word....
Lượt thích: 0
Lượt xem : 69
Bình luận : 0
Trong bài viết này Hậu IT sẽ hướng dẫn bạn cách in file văn bản (Word) thành file PDF để dễ dàng chia sẻ hoặc gửi mail cho khách hàng. Ưu điểm khi in ra file PDF giúp cho người xem không sợ bị lỗi font chữ, tập tin nhẹ hơn so với file Docx....
Lượt thích: 0
Lượt xem : 55
Bình luận : 0
1 2 3 4