Sửa chuột máy tính không lăn được

Trong bài viết này Hậu IT sẽ hướng dẫn cách bạn cách khắc phục tình trạng con lăn chuột không hoạt động trên máy tính. Con lăn trên máy tính giúp bạn linh hoạt hơn khi sử dụng máy tính, nếu một ngày con lăn mà lăn đùng ra chết thì bạn cần kiểm tra nhưng trường hợp sau đây.

Hướng dẫn cài đặt Teamviewer trong im lặng

Teamviewer là một phần mềm cho phép bạn điều khiển máy tính từ xa, chia sẻ màn hình máy tính với nhau, họp trực tuyến, hội nghị trên web và truyền tập tin giữa các máy tính. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài Teamviewer trong im lặng (silent installation) bằng dòng lệnh command line.

Dùng điện thoại điều khiển máy tính bằng Remote Desktop

Trước đây bạn muốn điều khiển màn hình máy tính trong mạng nội bộ thì phải sử dụng máy tính bàn hoặc laptop mới có thể kết nối được. Nay công nghệ hiện đại, đặc biệt là Windows 10 bạn có thể sử dụng điện thoại để kết nối vào máy tính điều khiển máy tính như đang ngồi trực tiếp trên màn hình máy tính.