Sửa lỗi máy tính

Hướng dẫn đổi tên ổ đĩa trên máy tính

Khi sử dụng máy tính có khi bạn sẽ gặp phải tình huống là máy tính bình thường là ổ đĩa D nay nó chuyển đổi thành ổ đĩa E,F gì đó, điều này sẽ có thể ảnh hưởng tới các phần mềm đã được cài đặt trên máy tính do nó nhận sai thư mục làm cho phần mềm không hoạt động được.

Sửa chuột máy tính không lăn được

Trong bài viết này Hậu IT sẽ hướng dẫn cách bạn cách khắc phục tình trạng con lăn chuột không hoạt động trên máy tính. Con lăn trên máy tính giúp bạn linh hoạt hơn khi sử dụng máy tính, nếu một ngày con lăn mà lăn đùng ra chết thì bạn cần kiểm tra nhưng trường hợp sau đây.