Cách kết nối OneDrive trên Windows 10

Onedrive là dịch vũ lưu trữ đám mây miễn phí của Microsoft, khi sử dụng Windows 10 mà không kết nối tài khoản Onedrive thì thật là uổng phí. Khi kết nối Onedrive vào Windows, bạn có thể lưu các tập tin, hình ảnh quan trọng của bạn vào thư mục đám mây này và bạn có thế lấy được tập tin này bất kỳ đâu hoặc thiết bị nào có thể kết nối Internet và bạn cũng có thể đồng bộ hình ảnh chụp trên điện thoại thông qua OneDrive.